Představenstvo družstva rozhodlo vzhledem k mimořádné situaci o možnosti využití hlasování členů družstva na členské schůzi družstva formou per rollam, a to v souladu s článkem 56 stanov družstva. Formuláře ve dvou formátech jsou uvedeny níže.

 
schuze p errollam.rtf 

schuze perrollam ve formátu PDF.pdf

 

Podepsané rozhodnutí můžete předat v uvedeném termínu členům představenstva nebo kontrolní komise vhozením do jejich poštovních stránek (1177- Slavíková, 1178- Pekař, 1179- Hůlka, 1180-Vignát nebo Nádvorník,1181- Maleček, 1182- Svobodová nebo Linhartová), zaslat naskenované i s podpisem na emailovou adresu družstva bduhriste@bduhriste.cz nebo zaslat poštou na adresu družstva.
Nedoručíte-li v uvedené lhůtě představenstvu družstva souhlas s návrhy usnesení platí, že s návrhy usnesení nesouhlasíte.
Podklady k jednotlivým bodům budou na www.bduhriste.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři družstva.

Podepsané rozhodnutí můžete předat v uvedeném termínu členům představenstva nebo kontrolní komise vhozením do jejich poštovních stránek (1177- Slavíková, 1178- Pekař, 1179- Hůlka, 1180-Vignát nebo Nádvorník,1181- Maleček, 1182- Svobodová nebo Linhartová), zaslat naskenované i s podpisem na emailovou adresu družstva bduhriste@bduhriste.cz nebo zaslat poštou na adresu družstva.

Nedoručíte-li v uvedené lhůtě představenstvu družstva souhlas s návrhy usnesení platí, že s návrhy usnesení nesouhlasíte.

Podklady k jednotlivým bodům budou na www.bduhriste.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři družstva.

USNESENÍ SCHŮZE PER ROLLAM

usnesení schuze perrollam_2021.rtf 

 

NÁKUP DOMŮ PRO OSAMĚLÉ SENIORY 

S ohledem na aktuální situaci nabízí město Neratovice od 17. 3. 2020 osamoceným seniorům ve věku 70+ a osamělým osobám se zdravotním postižením, kterým není poskytována péče jiné osoby novou službu – nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude seniorům z Neratovic poskytnuta zdarma, senioři uhradí pouze finanční částku za nákup požadovaného zboží. Podmínky pro využití služby: 

  • Věk 70+ nebo zdravotní postižení 
  •  Služba je poskytovaná výhradně výše uvedeným osaměle žijícím osobám, které nemají možnost využít pomoc jiné osoby (rodinní příslušníci, asistenti péče) 
  •  Rozvoz je zajištěn pro území města Neratovice (vč. Mlékojed, Lobkovic, Horňátek, Byškovic a Korycan) 
  •  Nákup je možné uhradit pouze v hotovosti 
  •  Nejedná se o přepravní službu 
  •  Není možné vybírat, v jakém obchodu budou potraviny a další produkty nakoupeny Jak službu objednat? 
  •  Objednávky se přijímají od pondělí do pátku v době 8:00 – 11:00 
  •  Pracovníkům oddělení sociálních věcí a zdravotnictví úřadu nahlásíte potřebné údaje (jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt) a dále přesný seznam potravin či léků, které mají být nakoupeny 
  • V průběhu dne Vás bude kontaktovat pracovník městské policie, který Vám následně domů přiveze nakoupené zboží podle Vašeho požadavku a bude finančně vyrovnána platba za váš nákup. 
 

Službu je možné objednat na telefonním čísle: 739 827 448 

 

KRIZOVÁ LINKA MĚSTA NERATOVICE: tel. č. 702 200 247

 

Provozovny v Neratovicích zajišťující rozvoz nebo jídla

 

 

 

Naše bytové družstvo vzniklo privatizací bytového fondu podniku Spolana a.s. v Neratovicích

Najdete nás  na adrese: Dr. E. Beneše 1180, kde se nachází kancelář bytového družstva v přízemním nebytovém prostoru.

Pokud jedete z Prahy (cca 20 minut) vystupte ve stanici 3. ZŠ. Hřiště u této ZŠ zobrazené v havičce všech stránek dalo název našemu bytovému družstvu.

Více informací o Neratovicích najdete na www.neratovice.cz

Součástí bytového družstva jsou domy nacházející se na ulici Dr. E. Beneše s čísly popisnými 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, a 1177.

Registraci bytového družstva U Hřiště najdete pod názvem "Bytové  družstvo U hřiště" nebo pod IČO 25676725 na webové adrese Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz

Obecné informace o problematice bytových družstvech v ČR najdete na stránkách Svazu českých a moravských bytových družstev.Více zde: https://www.bduhriste.cz/

 

Kontakt

Bytové družstvo U hřiště

bduhriste@bduhriste.cz

Dr. E. Beneše 1180
Neratovice
27711

Vyhledávání

Chcete prodat nebo koupit nemovitost? Pokud na to nechcete být sami, vyberte si vhodného pomocníka na stránkách Asociace realitních kanceláří.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode