Co dělat když...

Chci převést členský podíl

Zkontrolovat , zda mám zaplacené veškeré závazky k družstvuvyplnit formulář dohoda  o  převodu členství převodcem (oběma členy v případě společného členství) a nabyvatelem členského podílu, podpisy nechat úředně ověřit  a dohodu doručit představenstvu BD, v případě nepříbuzenského převodu uhradit zápisné 500 Kč.


Chci nahlásit změnu počtu bydlících osob

Kontaktovat správcovou a nahlásit zvýšení nebo snížení počtu osob, na základě toho bude vystaven nový evidenční list nájemného a záloh za služby.

Chci nahlásit poruchu

V urgentních případech nahlásit přímo na telefonní  číslo poruchové služby, případně na telefonní číslo správcové nebo osobně kontaktovat některého ze členů představenstva nebo kontrolní komise.


Chci si koupit nový klíč od vchodových dveří

Připravit si 173 Kč/kus, kontaktovat osobně nebo mailem  člena představenstva nebo kontrolní komise a dohodnout si termín vyzvednutí klíče v kanceláři BD U hřiště.

Chci provést stavební úpravy v bytě

Popsat stručně charakter a rozsah úprav a odeslat žádost o souhlas představenstva  na mail družstva. Po vydání souhlasu družstva případně zažádat o stavební povolení na tuto úpravu. Po provedení prací předložit představenstvu kopie stavebního povolení, případně revizních zpráv elektického zařízení nebo plynových instalací


Uvidím ve vchodu cizí osobu poškozující majetek družstva

Vykázat  dotyčného z domu, případně volat  městskou nebo státní policii a informovat členy představenstva. Telefon městské policie je 315-650-350.

Uvíznu ve výtahu

Prostřednictvím nouzového telefonu ve výtahové kleci přivolat opraváře.


Jiné

Kontaktovat osobně nebo mailem členy představenstva BD U Hřiště.

Kontakt

Bytové družstvo U hřiště

bduhriste@bduhriste.cz

Dr. E. Beneše 1180
Neratovice
27711

Vyhledávání

Chcete koupit nebo prodat nemovitost? Pokud nechcete být na nákup/prodej sami, poraďte se na stránkách Asociace realitních kanceláří.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode