Registrace uživatelů pro referenda

Tato stránka je zde uvadena pouze jako budoucí možnost využití internetu. Přesná organizace referend není doposud definitivně dohodnuta.
Představa je taková, že nejprve stanete majiteli bezpečnostního kódu, který obdržíte proti podpisu nebo doporučeným dopisem.
Poté na této stránce provedete registraci k referendům (musíte mít nějaký e-mail, třeba na seznam.cz, tiscali.cz, atd.). Po schválení těchto informací administrátorem (a současně členem představenstva nebo kontrolní komise) bude možno se zúčastnit internetového referenda. Takovéto internetové referendum nemůže nahradit usnesení členské schůze, může však dát reprezentativní obraz o názorech členů družstva k důležitým tématům - zejména investicím.

 

Zde provedete svojí registraci pro referenda. Do této funkce se přihlašte jako uživatel registrace@bduhriste.cz s heslem Registrace381947.  Vyplňujte prosím i informace o telefonu, číslo uvádějte vždy ve tvaru 999-999-999, kde číslice 9 tohoto vzoru znamená libovolnou číslici.

Poté, co se zde zaregistrujete včetně správně vyplněného bezpečnostního kódu se přihlaste do referenda. Administrátor zkontroluje správnost zadání všech ůdajů zadaných ve fázi registrace a v případě shody povolí přístup danému uživateli.  Další přihlášení uživatele na chráněné stránky pak probíhá bez nutnosti potvrzení administrátorem. Heslo se pamatuje navíc v souboru hesel a uživatel se pak ani nemusí k chráněným stránkám hlásit. Svoje heslo si však může uživatel prostředky daného prohlížeče vymazat

V případě převodu členských práv a povinnostím administrátor původního uživatele vymaže a výše uvedeným postupem se může registrovat nový uživatel. Na jeden byt může být pouze jediný uživatel.

Přihlášení člena družstva který má oprávnění hlasovat v referendu

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode