Čerpání fondu oprav za rok 2014

14.04.2015 09:00

 

Přehled tvorby příjmů a čerpání nákladů  v roce 2014 (Kč)

 

V přehledu je uvedeno čerpání finančních prostředků, za rok 2014.

Příjmy- celkem

2 260 849,98

Nájemné nečlenů BD

584 406,-

Tržby  členů BD

486 150,6

Tržby z nebytových prostor

183 784,-

Smluvní pokuty a popl. z prodlení

42 795,-

Jiné provozní výnosy- podnájmy

6 300,-

Čerpání dlouhodobé zálohy

882 276,40

Úroky

69 682,98

Jiné provoní výnosy (klíče)

5 455,-

Náklady -celkem

1 657 684,9

Opravy celkem

38 537,-

                Z toho – oprava Kasten

35 895,-

Nákup kanc materiálu + barvy na malování

47 741,-

Projektová dokumentace

61 831,-

Deratizace

10 526,5

Poštovné

9 977,5

Pohotovost

17 772,-

Služby režijní

221 852,8

 Z toho   - opravy

51 021,-

               - internet

12 088,78,-

  - oprava a čištění kanalizace

113 233,-

               - opravy dveří, zvonků

45 510,-

Daň z příjmů- splatná

114 190,-

Revize HP+hydrantů

30 741,-

Mzdové orgánů družstva + malování

311 288,-

Daň z nemovitosti

31 706,-

Pojištění

29 404,-

Úroky z úvěru+ poplatky

482 386,1

Správa domu

220 320,-

Služby pronájem

900,-

Právník+notář

28 512,-

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode