Zpráva představenstva na členskou schůzi 2015

14.04.2015 08:59

            Zpráva  představenstva BD U hřiště na výroční členskou schůzi dne   13.5.2015

 

Vážení družstevníci, jménem představenstva BD U hřiště Vám předkládám zprávu o činnosti představenstva bytového družstva za rok 2014. V roce 2014 se uskutečnilo 9 zasedání představenstva BD U hřiště  a výroční členská schůze.

V roce  2014 se podařilo představenstvu  vymoci splacení  prakticky všech dluhů z nájmu a služeb spojených  s bydlením takže k 31.12.2014 byla  celková výše dlužného nájemného a plateb za služby spojené s používáním bytů 6 440,-Kč. Z neuhrazených či opožděně uhrazených čl podílů bylo k 31.12.2014 vypočteno penále v celkové výši 560 194,- Kč. Z této částky bylo k 31.12.2014 uhrazeno 499 775,-Kč k úhradě tedy zbývá 60 418,-Kč.

 

1. Stav členské základny

 

K 31.12.2014 mělo BD U hřiště celkem 133 členů. V roce 2014 ukončili členství převodem na nového člena celkem  4 členové a jeden nový člen vstoupil do družstva odkoupením členského podílu k bytu 1182/21.

             Ke dni 31.12.2014  splatili členský podíl všichni členové Hodnota  členských podílů   k bytům nečlenů družstva byla k 31.12.2014 celkem 1 597 908,‑Kč.

 

2. Přehled činnosti

 

Celkové příjmy BD (včetně tvorby fondu oprav) v roce 2014 byly  2 260 849,98Kč náklady pak 1 657 684,9Kč podrobnější rozbor je předmětem zprávy o čerpání fondu oprav.
            V roce 2014 se představenstvo zaměřilo především na běžnou údržbu domu,  provedení vymalování společných prostor, řešení  problémů s kanalizací a problémů s ne úplně funkčními vstupními dveřmi.

Po dohodě s firmou Kasten byl  dojednán  způsob a provedení záruční opravy  rezavějících okapniček na lodžiích všech bytů. Tato oprava byla provedena na náklady dodavatele zateplení.

Relativně významnou aktivitou bylo vyřešení problémů s dlužným nájemným  p. Krupičky , kdy bylo dosaženo díky výměně bytu splacení celé dlužné částky a odchod p. krupičky z BD. Dále představenstvo realizovalo prodej členského podílu  k uvolněnému bytu p. Burianem.

V neposlední řadě představenstvo provedlo několik mimořádných splátek  na účet st. spoření s cílem urychlit splacení meziúvěru ve výši 8mil.Kč, přijetím úvěru ze st. spoření, k čemuž došlo v lednu 2015

 

3. Finanční situace

 

Stavy finančních prostředků na  jednotlivých účtech k 31.12.2014 byly:

Bankovní účet  k 31.12.2014                         1 591 202,58Kč

Stav hotovosti v pokladně                                161 948,90Kč

Celkem                                                          1  723 151,48Kč

 

K 31.12.2014 byla výše zůstatku  z překlenovacího  úvěru ze stavebního spoření  8mil.Kč.  Výše úvěru  od české spořitelny na zateplení  5 497 710,80,-Kč Na účtu stavebního spoření byl k 31.12.2014 zůstatek 4 582 449,60Kč,

Za rok 2014 bylo dosaženo  hospodářského výsledku –zisku   ve výši   603 165,08Kč.  Představenstvo navrhuje členské schůzi rozdělení  zisku    převodem  90 618,41Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let a 512 546,67Kč  na učet nerozdělený zisk  minulých let

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode