ČlenskÁ přihláška

ČLENSKÁ   PŘIHLÁŠKA

do bytového družstva U hřiště, se sídlem Ed. Beneše 1180, 277 11  Neratovice.

 

Jméno a příjmení žadatele:     .................................................

 

Datum a místo narození:        ..................................................   

 

Rodné číslo:                          ..................................................

 

Bydliště:                               ................................................... 

 

Číslo OP:                               ..................................................

 

 

Jméno a příjmení manželky ( manžela ):   ....................................

 

Datum a místo narození:                          .................................... 

 

Rodné číslo:                                             ....................................

 

Bydliště:         ................................................... 

 

Číslo OP:                                                 ....................................

 

 

V současnosti užívám byt č. ....... 

 

 

v č.p. ................ 

 

 

s celkovým počtem členů domácnosti ............

 

 

K dnešnímu dni mám - nemám uzavřeno stavební spoření

a mám - nemám zájem o jeho uzavření

 

 

Členský podíl k bytu uhradím:

a)   ze stavebního spoření, které mám založeno u:      ...................

 

b)  v hotovosti ................................................................

 

c)   jiným způsobem:    ......................................................

 

 

Prohlašuji, že všechny údaje jsou uvedeny pravdivě a závazně se přihlašuji za člena Bytového družstva U hřiště. Současně se zavazuji dodržovat stanovy družstva. K přihlášce jsem přiložil zápisné ve výši 500,- Kč a základní členský vklad ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Neratovicích .....................    podpis .........................

 

 

 

Bytové družstvo U hřiště potvrzuje že od ......................................... přijalo zápisné ve výši 500,- Kč a základní členský vklad ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Neratovicích .....................    podpis .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode