Ohlášení stavebních úprav

Ohlášení stavebních úprav

 

Stavebník

 
Jméno                               .................................................................
 
 
Příjmení (název)                .................................................................
 
 
Rodné číslo (IČO)               .................................................................
 
 
Adresa (sídlo) stavebníka   ..................................................................
 
 

Stavba, na které mají být stavební úpravy provedeny

 
Adresa                             ..................................................................
 
 
Byt                                  ..................................................................
 
 
Místo                               .................................................................
 
 

Druh, rozsah, úcel a jednoduchý technický popis ohlašované stavební úpravy

 
 
................................................................................................
 
 
................................................................................................
 
 
................................................................................................
 
 
 

Vlastnické nebo jiné právo ke stavbě - souhlas vlastníka

 
 
 
................................................................................................
 
 
...............................................................................................
 
 
................................................................................................
 
 
 
............................                .......................................................
 
Datum podání žádosti                     Podpis (razítko) stavebníka
 
 
 
 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode