Požární směrnice

I. Účel

Požární poplachové směrnice vymezují činnost  obyvatel v případě vzniku požáru, mimořádné situace, technické nehody či jiného stavu ohrožení a nouze.

 

II. Postup obyvatel, kteří zpozorují požár

každý, kdo zpozoruje požár je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc. Může-li sám uhasit požár použije k tomu všechny dostupné prostředky. Při použití vody pro hašení je nutno předem vypnout elektrický proud v místě provádění servisního zásahu. Místní vypínače elektrického proufu jsou v jednotlivých podlažích. Centrální vypínač je v elektrorozvaděči v přízemí domu. 

Nestačíte-li svými silami a  prostředky na zdolání požáru nebo je-li ohrožena vaše bezpečnost, vyhlásíte poplach podle čl III této směrnice.

Požár ohlásíte na ohlašovnu požáru telefonní linkou č. 150.

Sdělíte kdo volá, kde a co hoří. Dále pokračujete v práci pro zamezení rozšíření požáru. Při ohrožení vaší osoby opustíte budovu a ve venkovním prostoru vyčkáte příjezdu hasičů. Poskytnete jim potřebné informace.

III. Způsob vyhlášení požárního poplachu

 
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ", případně telefonem.
 

IV. Postup obyvatel při vyhlášení požárního poplachu

 
Pokud nejsou obyvatelé přímo ohroženi požárem, neopouštějí své místa, kde byli v době vyhlášení požárního poplachu. V případě ohrožení okamžitě opustí ohrožený prostor. Po příjezdu požární jednotky podřídí veškeré činnosti při zdolávání požáru veliteli zásahu. To se týká všech osob, které jsou v budově.
 
Každý je povinen, kromě výše uvedených úkolů:
  1. učinit nutná opatření pro záchranu postižených osob a potom případně nateriálu, 
  2. na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany  při zdolávání požáru
 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode