Žádost o schválení podnájmu třetím osobám

 

Žádost o schválení podnájmu bytu nebo části bytu

 

Člen bytového družstva – nájemce bytu :

 

Příjmení, jméno, titul ……………………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo ……………………………….číslo občanského průkazu……………………………………………..

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní adresa ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podnájemce :

 

Příjmení, jméno, titul ………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo …………………………….číslo občanského průkazu……………………………………………..

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Podnájemce :

 

Příjmení, jméno, titul ………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo …………………………….číslo občanského průkazu……………………………………………..

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Podnájemce :

 

Příjmení, jméno, titul ………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo …………………………….číslo občanského průkazu……………………………………………..

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Potvrzení, že nájemce nemá ke dni ……………………………..žádné nedoplatky.

 

Žádají o schválení podnájmu pro výše uvedené osoby na období

 

od................................ do...................................

 

 

 

 

 

 

Bytového družstva U hřiště, se sídlem Dr. E. Beneše 1180, 277 11 Neratovice  s podnájmem souhlasí/nesouhlasí

 

Podpis, razítko BD

 

 

 

V Neratovicích dne 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode